Helena

TeleEKG

Czym byłby dzisiejszy świat bez zaawansowanych technologii? Z całą pewnością nie przedstawiałby się tak ciekawie jak dziś, byłby też dużo bardziej ograniczony, jeśli

EKG

Ludzkie serce jest organem bardzo dobrze zbadanym. Nie może być inaczej, kiedy weźmiemy pod uwagę ogromną rolę, jaką odgrywa ono w organizmie każdego

Chirurgia naczyniowa

Naczynia są bardzo ważnymi elementami w organizmie człowieka. Pojawia się więc naturalne pytanie, o jakie z nich dokładnie chodzi? Chirurgia naczyniowa to gałąź

Kardiologia inwazyjna

Trzeba mieć na uwadze znaczenie serca dla organizmu człowieka. To jeden z organów absolutnie kluczowych i jeżeli nie będzie działał prawidłowo, to pojawia