Czym byłby dzisiejszy świat bez zaawansowanych technologii? Z całą pewnością nie przedstawiałby się tak ciekawie jak dziś, byłby też dużo bardziej ograniczony, jeśli chodzi o możliwe działania na wielu odcinkach. Wystarczy wskazać medycynę, jaka dzięki postępowi technicznemu może dziś interweniować z ogromną dozą skuteczności, o ile tylko zajdzie taka potrzeba. I choć nowoczesność nie daje uniwersalnej, skutecznej odpowiedzi na żaden zdrowotny problem, to znacząco zwiększa szansę rozwiązania zdecydowanej większości z nich. Dobrym przykładem może być teleEKG, jakie zalicza się w tym momencie do najbardziej nowatorskich systemów monitorowania kondycji serca pacjenta. I technika ta jest także w Polsce coraz bardziej doceniana. Ważnym elementem rehabilitacji kardiologicznej jest kontrolowanie tego, jak ma się serce na przykład po wykonanym zabiegu koronaroplastyki. Jednakże wizyty w gabinecie lekarskim dają tylko częściowy obraz rzeczywistości i tak naprawdę nie ma pewności, jak sprawy mają się w szerszym ujęciu. Stąd w praktyce kardiologicznej pojawiła się udoskonalona postać badania EKG metodą Holtera, jaka pozwala na odległość stale podglądać kondycję serca pacjenta. Jeśli pojawi się coś niepokojącego w obrazie jego pracy, personel medyczny może reagować natychmiast.

To pokazuje, jak cyfrowe technologie mogą pozytywnie wpływać na „arsenał” jakim dysponują lekarze. Pełen podgląd na serce pacjentów Jak od strony technicznej wygląda teleEKG i co decyduje o jego wyjątkowości? Pacjent jest stale podłączony do aparatury monitorującej jego serce, a ta z kolei jest sparowana z jego telefonem komórkowym. Dzięki temu jest możliwa praktycznie stała transmisja danych bezpośrednio do szpitala, a lekarz może w sposób ciągły nadzorować sytuację. Jeśli w tym zakresie pojawią się jakieś niepokojące symptomy, można na przykład zadzwonić do chorego i poprosić o to, by pojawił się w placówce. Istnieje nawet możliwość wysłania do niego karetki. Widać na tym przykładzie, jak bardzo nowoczesne technologie potrafią wpłynąć na świat medycyny i jak znacząco są w stanie zmienić charakter szeregu wykonywanych przez personel medyczny działań. Fakt, że da się przez całą dobę bezpośrednio monitorować stan pacjenta przebywającego w domu w oparciu o mobilny przesył danych jest niesamowitą sprawą. Warto przy tym podkreślić, że wszelkie narzędzia związane z tak zwaną telemedycyną są stopniowo adaptowane przez rosnącą liczbę szpitali oraz klinik. Otwiera to przed chorymi oraz lekarzami szereg nowych perspektyw.

endermolab lpg wózki elektryczne dla niepełnosprawnych