Diagnostyka

EKG

Ludzkie serce jest organem bardzo dobrze zbadanym. Nie może być inaczej, kiedy weźmiemy pod uwagę ogromną rolę, jaką odgrywa ono w organizmie każdego

Echokardiografia

Trudno zaprzeczyć ogromnym zasługom, jakie dla medycyny jako takiej bez względu na jej specjalizację ma ultrasonografia. To w tym momencie jedna z podstawowych

Holter

Uzyskanie możliwie najszerszej wiedzy na temat pracy serca to poważne wyzwanie. Da się jednak to zrobić, albowiem możliwości diagnostyczne i analityczne, którymi dysponuje

PCI

Serce powinno być zdrowe, bo jedynie wtedy zdrowy będzie człowiek. Brak akcji serca oznacza śmierć, dlatego konieczne jest zadbanie o to, aby mięsień