Czym byłby dzisiejszy świat bez zaawansowanych technologii? Z całą pewnością nie przedstawiałby się tak ciekawie jak dziś, byłby też dużo bardziej ograniczony, jeśli chodzi o możliwe działania na wielu odcinkach. Wystarczy wskazać medycynę, jaka dzięki postępowi technicznemu może dziś interweniować z ogromną dozą skuteczności, o ile tylko zajdzie taka potrzeba. I choć nowoczesność nie daje uniwersalnej, skutecznej odpowiedzi na żaden zdrowotny problem, to znacząco zwiększa szansę rozwiązania zdecydowanej większości z nich. Dobrym przykładem może być teleEKG, jakie zalicza się w tym momencie do najbardziej nowatorskich systemów monitorowania kondycji serca pacjenta. I technika ta jest także w Polsce coraz bardziej doceniana. Ważnym elementem rehabilitacji kardiologicznej jest kontrolowanie tego, jak ma się serce na przykład po wykonanym zabiegu koronaroplastyki. Jednakże wizyty w gabinecie lekarskim dają tylko częściowy obraz rzeczywistości i tak naprawdę nie ma pewności, jak sprawy mają się w szerszym ujęciu. Stąd w praktyce kardiologicznej pojawiła się udoskonalona postać badania EKG metodą Holtera, jaka pozwala na odległość stale podglądać kondycję serca pacjenta. Jeśli pojawi się coś niepokojącego w obrazie jego pracy, personel medyczny może reagować natychmiast.

http://www.klinikiserca.pl/oferta/diagnostyka-obrazowa/tomografia-komputerowa-tk

To pokazuje, jak cyfrowe technologie mogą pozytywnie wpływać na „arsenał” jakim dysponują lekarze. Pełen podgląd na serce pacjentów Jak od strony technicznej wygląda teleEKG i co decyduje o jego wyjątkowości? Pacjent jest stale podłączony do aparatury monitorującej jego serce, a ta z kolei jest sparowana z jego telefonem komórkowym. Dzięki temu jest możliwa praktycznie stała transmisja danych bezpośrednio do szpitala, a lekarz może w sposób ciągły nadzorować sytuację. Jeśli w tym zakresie pojawią się jakieś niepokojące symptomy, można na przykład zadzwonić do chorego i poprosić o to, by pojawił się w placówce. Istnieje nawet możliwość wysłania do niego karetki. Widać na tym przykładzie, jak bardzo nowoczesne technologie potrafią wpłynąć na świat medycyny i jak znacząco są w stanie zmienić charakter szeregu wykonywanych przez personel medyczny działań. Fakt, że da się przez całą dobę bezpośrednio monitorować stan pacjenta przebywającego w domu w oparciu o mobilny przesył danych jest niesamowitą sprawą. Warto przy tym podkreślić, że wszelkie narzędzia związane z tak zwaną telemedycyną są stopniowo adaptowane przez rosnącą liczbę szpitali oraz klinik. Otwiera to przed chorymi oraz lekarzami szereg nowych perspektyw.